fbpx

Werk efficiënter dankzij slimme
SMART doelstellingen

 

26

JANUARI, 2021

Doelen

Wat wil jij met je business bereiken dit jaar? Meer naamsbekendheid? Meer klanten? Meer omzet? Nou, denk jij nu, graag! Je mindset zit alvast super. Maar heb je jouw doelen ook al duidelijk gedefinieerd? Zijn ze meetbaar? En hoe weet je zeker of je ze straks ook allemaal hebt behaald? 

In dit artikel leg ik je graag uit hoe je jouw businessdoelen slim bepaalt en succesvol uitwerkt. Hoe? Dankzij SMART doelstellingen.

In mijn vorige blog lichtte ik al een tipje van de sluier op van mijn CHI-AN-vijfstappenmethodologie, de manier bij uitstek om eindelijk je persoonlijke en zakelijke doelen te bereiken. En hoe belangrijk het daarbij is om concrete acties te ondernemen.

Wat zijn SMART doelstellingen?

Met de SMART-methode maak je jouw doelen concreet en zorg je dat je op schema blijft.

SMART staat voor:

 • specifiek
 • meetbaar
 • acceptabel (ambitieus)
 • realistisch (relevant)
 • tijdgebonden

1. Maak je doelstellingen specifiek

Stel je SMART doelstellingen ten eerste specifiek op, door een antwoord te geven op de vragen ‘wie, wat, waar, wanneer en waarom’.

 • Wie – denk eens na wie je nodig hebt om je doelen te bereiken. Wie moet je daarvoor aanspreken?

 • Wat – beschrijf heel gedetailleerd wat je graag wil bereiken.

 • Waar – niet altijd relevant, maar als het behalen van je doel vasthangt aan een locatie, omschrijf die dan.

 • Wanneer – in deze stap volstaat een tijdsindicatie om je doel te realiseren. Dit wordt verder uitgewerkt onder de ‘T’.

 • Waarom – waarom heb je dit doel gesteld? Wat wil je bereiken door dit doel te behalen?

Omschrijf je doel dus zo duidelijk en concreet mogelijk. Beschrijf een waarneembare actie, gedrag of resultaat en koppel er een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven aan.

Een handig trucje hierbij is om een werkwoord en een zelfstandig naamwoord te gebruiken.

Dus niet: ‘meer bezoekers krijgen’, maar wel: ‘5.000 extra bezoekers binnenhalen’.
En ook niet: ‘ik wil groeien met mijn bedrijf’, maar wel: ‘ik wil 10% meer omzet behalen’.

2. Zorg dat je doelen meetbaar zijn

Meten is weten, inderdaad. Daarom is het goed dat je een systeem, methode of procedure voorziet om te bepalen in welke mate jouw SMART doel op een bepaald moment bereikt is.

Daarbij plak je best niet alleen een cijfer op het einddoel, maar ook op enkele tussentijdse mijlpalen. Zo kan je nagaan of je op de goede weg bent en bijsturen waar nodig.

Wil je bijvoorbeeld je omzetcijfer verhogen tot 120.000 euro/jaar, dan bepaal je idealiter ook een maandelijkse target van 10.000 euro.

3. Hou je doelstellingen acceptabel

SMART doelstellingen zijn ook altijd acceptabel of ‘mogelijk’. Zowel in jouw ogen áls in die van je omgeving.

Kan je datgene wat je wil bereiken wel tot een goed einde brengen? Dat terwijl je natuurlijk rekening houdt met al je andere verplichtingen, privé en in je werkomgeving.

Ga ook na of je over voldoende middelen beschikt: heb je voldoende kapitaal, tijd en ondersteuning? Zo voorkom je een grote teleurstelling achteraf.

Je mag de dingen uiteraard groot zien. Vandaar dat bij de ‘A’ ook wel eens ambitie wordt genoemd. Want ambitie werkt motiverend. Maar… blijf wel realistisch in je planning. Moeilijkere doelen op langere termijn splits je bijvoorbeeld best op in kleinere tussenfasen.

Ben je een leidinggevende? Dan is het heel belangrijk dat je ook een draagvlak creëert voor jouw businessdoelen bij je medewerkers. Zij moeten het evenzeer willen, anders wordt het doel niet gehaald. 

Houd steeds in je achterhoofd dat een SMART-doel een resultaat hoort te zijn en géén inspanning.

4. Stel realistische doelen voorop

Jouw doelstelling moet ook realistisch zijn, in de zin van ‘haalbaar’. Want je wilt een acceptabel (zie hierboven) doel benoemen dat later niet onrealistisch blijkt te zijn. Toch?

Bijvoorbeeld: je kan volgend jaar misschien wel je omzet willen verdubbelen, maar als je een half jaar een wereldreis gaat maken, is dat niet realistisch.

Een te lage doelstelling daagt niemand uit en zet niet aan tot actie. Maar ook een onhaalbaar doel motiveert niet. Jezelf kan je wellicht nog voor de gek houden, maar wanneer er andere partijen bij betrokken zijn, prikken die gelijk door die luchtbel heen. En schiet je dus letterlijk je doel voorbij.

Met een haalbaar én ambitieus SMART doel prikkel je jezelf en de andere partijen om het maximale eruit te halen en trots te zijn op het behaalde resultaat. Daarom wordt de R van Realistisch ook wel eens vervangen door Relevant.

5. Slimme doelen zijn tijdgebonden

SMART doelstellingen zijn tot slot gebonden aan een concrete termijn. Stel een harde, maar realistische deadline in om je doel te bereiken.

Tijdgebonden wordt vaak verward met meetbaar, maar er is een duidelijk verschil. Tijdgebonden gaat om de tijd die wordt uitgetrokken om het doel te bereiken. SMART doelen hebben daarom een duidelijke start- en einddatum.

Als je deze stap zou overslaan, heb je geen punt om naartoe te werken. En dat motiveert niet echt. Plan de dingen dus goed in. Zo vermijd je ook uitstelgedrag door een vage deadline. Tijdsdruk helpt om doelgericht te werken. Zorg er wel voor dat de deadline niet te krap is, want dat werkt dan weer demotiverend.

Waar pas je SMART doelstellingen toe? 

SMART doelstellingen kan je echt overal in je onderneming toepassen. Overal waar je efficiënt en doelgericht resultaten wil bereiken.

Neem SMART doelen op in een:

 • opdracht die je meegeeft aan je medewerker(s)
 • projectplan
 • ondernemingsplan
 • marketingplan: een SMART-follow-up na een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Maar ook bij het stellen van persoonlijke doelen, op het gebied van opleiding, carrière, timemanagement en dergelijke loont het steeds om SMART te zijn.

Zijn SMART doelstellingen altijd slim?

SMART is zeker een nuttige checklist voor tastbare doelstellingen, dat ten eerste.

Maar het legt ook beperkingen op die andere, even waardevolle doelstellingen uitsluiten. Ook als je compleet nieuw terrein wil verkennen, zijn SMART doelen minder geschikt. Als je nog niet weet waar je zal uitkomen, kan je de resultaten niet meetbaar maken.

Laat SMART dus geen doel op zich zijn.

Nu is het jouw beurt!

Gebruik jij de bovenstaande stappen al? Heb je nog aanvullingen? Wat zijn volgens jou de voordelen van SMART-doelen die kunnen bijdragen aan het behalen van bepaalde resultaten?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaarveld hieronder. Ik ben benieuwd!

Vond je dit artikel interessant en heeft het je geholpen? Deel het dan zeker ook met jouw netwerk.

Online event: 
‘Werk slimmer, niet harder’

Op 25 februari 2021 ga ik een hele dag online aan de slag met een beperkte groep ondernemers die in 2021 écht het verschil willen maken.

Tijdens het online event ‘Werk slimmer, niet harder’ leer je naast SMART doelen stellen nog heel wat andere slimme tools en technieken om succesvol te ondernemen. 

Zodus, wil jij het anders aanpakken dit jaar? Jezelf en je bedrijf beter en efficiënter organiseren? Wil je in 2021 meer geld verdienen, minder kosten maken en een beter product of betere diensten leveren?

Welkom!

Schrijf je nu in voor een waardevolle dag samen aan de slag met gelijkgestemde, ambitieuze ondernemers. Net zoals jij.

0478 873 879

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This