fbpx

Advies

Hoe gaan we te werk?

Alles begint met een grondige doorlichting om een goed beeld te krijgen van het reilen en zeilen van je bedrijf. We gaan op zoek naar de grondoorzaak van de problemen, om niet de verkeerde veranderingen te doen. 

Mijn advies formuleer ik op basis van een 5-stappenmethodologie:  

C: creëer je balans
H: haal je doel erbij
I: implementeer je actieplan
A: activeer jezelf en analyseer je resultaten
N: neem verantwoordelijkheid door efficiëntie en structuur

Het adviesrapport omvat een concreet actieplan op basis van de noden van jou en je bedrijf. Dankzij mijn tips en tricks kan je dit actieplan onmiddellijk integreren in je dagelijkse routines.

Implementatie/opleiding: je kan Lean Six Sigma gedeeltelijk laten implementeren. Maar de ervaring leert dat het vaak een gezamenlijke inspanning is. Veelal wordt de implementatie ondersteund door één of meerdere opleidingen. Uiteraard is elke implementatie uniek en zal de exacte invulling per organisatie verschillen. 

Maar voor welke methodiek of aanpak je ook kiest, de mens(en) staan altijd centraal. Zij moeten de tools gebruiken en de veranderingen uitvoeren. Daarom is het essentieel om hen mee te nemen in het hele proces.

C

Creëer
je balans

H

Haal je
doel erbij

I

Implementeer
je actieplan

A

Activeer jezelf
en analyseer
je resultaten

N

Neem
verantwoodelijkheid
door efficiëntie
en structuur

Wat?

Lean Six Sigma integreert twee belangrijke verbetermethodes: beter en slimmer werken (met Six Sigma) en gestructureerder en efficiënter werken (met Lean-principes).

Lean heeft zijn oorsprong in de productie. Het werd aanvankelijk zelfs Lean Manufacturing genoemd, aangezien het was afgeleid van het ‘Toyota Productie Systeem’.
Echte Lean-organisaties beperken hun inspanningen niet enkel tot de operationele activiteiten. Deze organisaties worden zich er steeds meer van bewust dat een holistische, systemische aanpak noodzakelijk is. Dit betekent dat de Lean-filosofie en de principes worden toegepast op alle processen. 

Six Sigma is een managementstrategie die oorspronkelijk in 1986 door Motorola in de VS werd ontwikkeld. Inmiddels is het uitgegroeid tot een procesmanagementmethode die in veel verschillende situaties te gebruiken is. Six Sigma leent zich vooral voor het oplossen van problemen waarbij de oorzaak niet meteen voor de hand ligt. Voorwaarde is wel dat de kwaliteit van het betreffende product en/of proces meetbaar is.

Vandaag worden de Lean Six Sigma-principes toegepast in talrijke industrieën, inclusief dienstverlenende bedrijven, de gezondheidssector, overheden en andere organisaties zonder winstoogmerk.

Van timemanagement en agendabeheer over orde en netheid op de werkplek (5S) tot betrouwbaardere productieprocessen. Met Lean Six Sigma til je de prestaties van jezelf en je bedrijf naar een hoger niveau.

Lean Six Sigma is een ideale combinatie van gezond verstand en data

Lean Six Sigma is een ideale combinatie van gezond verstand en data

Voor wie?

Voor iedereen en elke soort organisatie die gestructureerder en efficiënter wil werken.

 

In principe is Lean Six Sigma toe te passen op teams en individuen in ieder type organisatie of elk soort bedrijf. Hoe dat eruitziet, zal natuurlijk wel verschillen. Lean Six Sigma is immers geen doel, maar een middel. Het uiteindelijke doel is een bedrijfscultuur die gericht is op continue verbetering, zonder daarbij het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Daarvoor is een bepaalde mentaliteit nodig en een slimme manier van redeneren en communiceren. Zo bereik je duurzame verbeteringen en een hogere kwaliteit.

Van eenmanszaak over kmo tot corporate bedrijven. Welke doelen je ook hebt, met Lean Six Sigma is het gemakkelijker dan ooit om ze te bereiken.

 

Lean Six Sigma is een rotsvaste filosofie, een verbeterstructuur én tools

Lean Six Sigma is een rotsvaste filosofie, een verbeterstructuur én tools

Klinkt dit je bekend in de oren?

Ik werk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat

En nog heb ik het gevoel dat ik voortdurend achter de feiten aanloop. Het werk blijft zich opstapelen en ik voel me volledig ondergesneeuwd.
Tijd voor mezelf, mijn gezin, mijn vrienden is er al lang niet meer.

Mijn team is geen team

Mijn medewerkers zijn niet meer gemotiveerd en betrokken. Alle vertrouwen lijkt weg en de spanning is te snijden. De eindeloze discussies over wie wat doet, zijn niet alleen tijd- en energierovend, ze hebben ook een rechtstreekse invloed op de productiviteit.

Ik krijg geen orde in de chaos van de dag

Ik ben voortdurend met duizend-en-een dingen tegelijk bezig, waardoor ik niets afgewerkt krijg. Met de nodige stress en slapeloze nachten tot gevolg. Ik mis focus en ervaar geen flow in mijn job.

We hebben geen langetermijnvisie

Onze onderhoudsafdeling moet dagelijks brandjes blussen, waardoor ze geen tijd heeft om op zoek te gaan naar een oplossing voor de problemen. En door het gebrek aan een visie, een missie en objectieven is er van proactieve continue verbetering al helemaal geen sprake.

Dat hoeft zo niet te zijn!

If you always do what you’ve always done,
you’ll always get what you’ve always gotten.

Wil jij rust in je hoofd?

Wil jij rust in je hoofd?

Ook het gevoel dat je slaaf bent van je agenda? Heen en weer rent en constant van hot naar her vliegt?
Je moet van alles. Je staat altijd ‘aan’ en denkt te veel na.
Je wordt overladen met prikkels en je lichaam staat continu in de stressstand.

 

Kortom, je bent de balans in je leven kwijt…

Hoe krijg je die balans terug?

 

14 daagse challenge - Orde op je werkplek is orde in je hoofd

Start wanneer jij wil

You have Successfully Subscribed!

Share This