Werk slimmer, niet harder

23

JAN, 2020

Efficiëntie

En krijg eindelijk rust in je hoofd door jezelf en je bedrijf beter te organiseren.

Meer geld verdienen, minder kosten maken en een beter product of een betere dienst leveren. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar voor veel ondernemers is het op een eenvoudige manier te realiseren. Hoe? Door lean te werken.

Want in tegenstelling tot wat velen denken, is lean niet alleen toepasbaar op productieprocessen. Integendeel: deze manier van denken en werken kan je overal implementeren, dus ook in jouw onderneming en zelfs bij je thuis.

Wat is lean en wat zijn de principes?

Lean is – in het kort – een manier van denken en doen, waarbij een organisatie zich richt op het maximaliseren van klantwaarde (in bredere zin: tevredenheid van alle betrokkenen) en daarbij verspillingen minimaliseert.

Door steeds kleine verbeteringen door te voeren, zorg je ervoor dat je jouw werk efficiënter kunt doen. Lean betekent ook: elke dag een beetje beter. Tenslotte zorgt een klein stapje elke dag voor een grote stap op lange termijn.

Het Lean Huis: de bouwstenen voor succes

Het lean-systeem wordt symbolisch aangeduid als een huis. En net als bij het bouwen van een echt huis, ga je voor het Lean Huis op zoek naar een degelijke ondergrond voor de fundering. Dan volgen de muren en tot slot komt het dak erop. Bouw je je huis op een andere manier, dan stort het vroeg of laat in.

Het bouwproces in 5 stappen

1. De ondergrond – purpose

Een gezonde ondergrond is cruciaal, want daarop wordt het volledige huis gebouwd.

De ondergrond staat voor de reden van bestaan op lange termijn. En noemen we purpose.

Een goed doordachte purpose focust op onderscheidende waarden en biedt een houvast bij het maken van keuzes. Het vormt de drijfveer, de motivatie om een droom te verwezenlijken. En geeft mensen een gevoel van betekenis, richting, kansen en prestatie.

De purpose biedt een antwoord op de vraag ‘waarom doen we wat we doen?’. Het verbindt mensen.

2. Het fundament – waardestroom

Je hebt een stabiele fundering nodig om een mooi huis op te zetten. Stabiliteit creëer je door een voorspelbaar en betrouwbaar proces te realiseren. Zodat de doorstroming van het proces niet continu wordt doorbroken. Je wil flow bereiken.

En dat vraagt om:

  •  standaardisatie (5S). Om stabiel te presteren, moet je dingen standaardiseren.

Voorbeeld: als je wil dat een gerecht telkens exact hetzelfde smaakt, schrijf je best alle ingrediënten en stappen neer: het recept. Als je dat recept nauwkeurig volgt, weet je dat je een lekker gerecht zal bereiden.

Dat recept is natuurlijk niet in beton gebeiteld. Het kan telkens weer worden verfijnd, verbeterd. Maar enkel door de kok zelf, niet door iemand die totaal geen ervaring of kennis heeft. 

  • en visueel management

Met post-its krijg je in één oogopslag te zien of je de goede kant opgaat. Is dat niet het geval, kan je tijdig bijsturen. En verlies je geen kostbare tijd en energie met dingen die er niet toe doen.

3. De muren – kwaliteit en tijdigheid

In het Lean Huis werken kwaliteit en tijdigheid samen. Beide zijn even belangrijk, want anders komt het dak scheef te staan.

De linkermuur, jidoka, gaat over kwaliteit inbouwen in het proces. Het verwijst naar de eigenschap om afwijkingen te detecteren en te stoppen, zodat er geen fouten worden geproduceerd en doorgegeven. Maar dat je continue kwaliteit levert.

De uitdaging hierbij is om te vertragen, na te denken over alle mogelijke alternatieven voordat je verder racet en problemen verderop in het proces veroorzaakt.

Denk maar aan het verhaal van de wedstrijd tussen de haas en de schildpad. Soms moet je vertragen om te versnellen! Zorg net als de schildpad voor een constante, goede kwaliteit.

De rechtermuur, just-in-time, zorgt dat elk proces alleen produceert wat nodig is voor het volgende in een continue stroom. En gaat over ritmische flow. Door ritme in de processen aan te brengen, kunnen we onderbrekingen en verstoringen zien en elimineren.

Je wil iedereen in dezelfde cadans krijgen. Denk maar aan een roeiboot. Als hierin iemand sneller gaat roeien of meer kracht zet, begint de boot te wankelen.

Een gezamenlijk ritme is dus heel belangrijk.

4. Het hart van het huis – de mensen

Wat je niet direct ziet, is vaak bepalend voor de cultuur, zoals de betrokkenheid van mensen, continue verbeteringen en vasthouden aan een betekenisvol langetermijndoel.

Deze onderwerpen zijn misschien niet zichtbaar, maar ze zijn wel van vitaal belang. Ze zijn het hart en de ziel van lean.

Kijk maar eens naar een huis dat onbewoond is, binnen de kortste keren ziet het er vervallen uit. Door er energie in te steken, kan dit voorkomen worden. Dat is ook nodig om een cultuur in stand te houden. De bewoners vormen het hart van een huis, zij houden het systeem levendig.

5. Het dak – waarde

Eens je de juiste ondergrond, een stabiele fundering en de muren hebt, kan je aan het dak beginnen; het creëren van meer klantwaarde. Je klanten zijn de ultieme bestaansreden voor je onderneming en daarmee het belangrijkste onderdeel van de productieketen.

Het doel is waarde creëren voor de klant, of in bredere zin algehele tevredenheid bij alle betrokkenen. Zo maken we de energie los die in de purpose zit. Daarom is het belangrijk dat je een visie hebt, een toekomstbeeld dat inspirerend werkt. Zo’n visie kan de boel maken of kraken. Het is dus erg belangrijk om te weten waarmee je de klant blij kunt maken en iedereen daaromheen trots met het bereikte resultaat.

Deze vijf elementen versterken elkaar en hebben evenveel aandacht nodig. Helaas worden de ondergrond, het fundament of het hart vaak vergeten. Maar dat is als dweilen met de kraan open. Wat nodig is, is een balans in het gebruik van de methoden van het Lean Huis. En dat is niet eenvoudig.

Bronvermelding:

Kwaliteitsmanagement – Ron Emmerik – ISBN 978-90-430-3334-3

www.yourleanguide.nl

www.theleanway.net/The-Five-Principles-of-Lean

www.mudamasters.com/nl

www.procesverbeteren.nl

Dus wil jij ook slimmer werken? Maar weet je niet waar je moet beginnen? Bel of mail me. En dan gaan we samen aan de slag.

0478 873 879

Werk slimmer, niet harder

Werk slimmer, niet harder

 

 

Online event op donderdag 14 januari OF dinsdag 26 januari om 20u

Proficiat! Je bent ingeschreven voor de webinar. Hou je mailbox in de gaten voor verdere info.

Share This