Werk efficiënter dankzij slimme doelstellingen

13

NOVEMBER, 2019

Doelen

Als ondernemer wil je graag meer klanten, meer omzet, meer naamsbekendheid. Maar zijn je doelen ook duidelijk gedefinieerd en meetbaar? En hoe weet je zeker of je ze allemaal hebt behaald? 

Lees hier hoe je slimme doelen bepaalt om je vooruitgang te beoordelen.

In mijn vorige blog lichtte ik al een tipje van de sluier op van mijn CHI-AN-vijfstappenmethodologie, de manier bij uitstek om eindelijk je persoonlijke en zakelijke doelen te bereiken. En hoe belangrijk het daarbij is om concrete acties te ondernemen.

Wat zijn SMART-doelstellingen?

Met de SMART-methode maak je jouw doelen concreet en zorg je dat je op schema blijft.

SMART staat voor:

  • specifiek
  • meetbaar
  • acceptabel (ambitieus)
  • realistisch (relevant)
  • tijdgebonden

1. Specifiek

Maak je doelen concreet door een antwoord te geven op de vragen ‘wie, wat, waar, wanneer, waarom’.

Wie – denk eens na wie je nodig hebt om je doelen te bereiken. Wie moet je daarvoor aanspreken?

Wat – beschrijf heel gedetailleerd wat je graag wil bereiken.

Waar – niet altijd relevant, maar als het behalen van je doel vasthangt aan een locatie, omschrijf die dan.

Wanneer – in deze stap volstaat een tijdsindicatie om je doel te realiseren. Dit wordt verder uitgewerkt onder de ‘T’.

Waarom – waarom heb je dit doel gesteld? Wat wil je bereiken door dit doel te behalen?

Omschrijf je doel dus duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven, waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is. Een handig trucje hierbij is om een werkwoord en een zelfstandig naamwoord te gebruiken.

Dus niet: ‘meer bezoekers krijgen’, maar ‘5.000 extra bezoekers binnenhalen’.
En ook niet: ‘ik wil groeien met mijn bedrijf’, maar ‘ik wil 10% meer omzet behalen’.

2. Meetbaar

Meten is weten. Er moet een systeem, methode of procedure zijn om te bepalen in welke mate het doel op een bepaald moment bereikt is.

Je plakt best niet alleen een cijfer op het einddoel, maar ook op enkele tussentijdse mijlpalen. Zo kan je nagaan of je op de goede weg bent en bijsturen waar nodig.

Als je bijvoorbeeld je omzetcijfer wil verhogen tot 120.000 euro/jaar, dan bepaal je idealiter ook een maandelijks target van 10.000 euro.

3. Acceptabel

Zijn je doelen mogelijk in jouw ogen én in die van je omgeving?

Ga na of hetgeen je wil bereiken wel tot een goed einde kan worden gebracht, rekening houdend met je andere verplichtingen, privé of in je werkomgeving.

Ga na of je over voldoende middelen beschikt: heb je voldoende kapitaal, tijd en ondersteuning? Zo voorkom je een grote teleurstelling achteraf.

Je mag de dingen uiteraard groot zien. Vandaar dat bij de ‘A’ ook ambitie wordt genoemd. Ambitie werkt motiverend. Maar wees realistisch in de planning. Moeilijkere doelen op langere termijn splits je bijvoorbeeld best op in kleinere tussenfasen.

Ben je een leidinggevende? Dan is het heel belangrijk dat je een draagvlak creëert voor het doel bij je medewerkers. Zij moeten het ook willen, anders wordt het doel niet gehaald. 

Houd wel in je achterhoofd dat een SMART-doel een resultaat moet zijn en geen inspanning die je gaat verrichten.

4. Realistisch

De doelstelling moet haalbaar zijn. Je wilt een acceptabel (zie hierboven) doel benoemen dat later niet onrealistisch blijkt te zijn.

Je kunt volgend jaar namelijk wel je omzet willen verdubbelen, maar als je een half jaar een wereldreis gaat maken, is dit niet realistisch.

Een te lage doelstelling daagt niemand uit en zet niet aan tot actie. Maar een onhaalbaar doel motiveert ook niet. Je kunt wellicht jezelf nog voor de gek houden, maar wanneer er andere partijen bij betrokken zijn, prikken die gelijk door een luchtbel heen. En schiet je dus letterlijk je doel voorbij.

Met een haalbaar én ambitieus doel prikkel je jezelf en de andere partijen om het maximale eruit te halen en trots te zijn op het behaalde resultaat. Daarom wordt de R van Realistisch ook wel vervangen door Relevant.

5. Tijdgebonden

SMART-doelen zijn tot slot gebonden aan een concrete termijn. Stel een harde, maar realistische deadline in om je doel te bereiken.

Tijdgebonden wordt vaak verward met meetbaar, maar er is een duidelijk verschil. Tijdgebonden gaat om de tijd die wordt uitgetrokken om het doel te bereiken. SMART-doelen hebben daarom een duidelijke start- en einddatum.

Als je deze stap zou overslaan, heb je geen punt om naar te werken. En dat motiveert niet echt. Plan de dingen dus goed in. Zo vermijd je ook uitstelgedrag door een vage deadline. Tijdsdruk helpt om doelgericht te werken. Zorg er wel voor dat de deadline niet te krap is, want dat werkt dan weer demotiverend.

Toepassingen

Je kunt SMART-doelstellingen opnemen in een:

  • Opdracht die je als leidinggevende aan je medewerker(s) geeft.
  • Projectplan
  • Ondernemingsplan
  • Marketingplan: een SMART-follow-up na een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Maar ook bij het stellen van persoonlijke doelen, op het gebied van opleiding, carrière, timemanagement en dergelijke is het goed om SMART te zijn.

Is SMART altijd slim?

SMART is dus een nuttige checklist voor tastbare doelstellingen. Maar het legt ook beperkingen op die zeer waardevolle doelstellingen uitsluiten. Ook als je compleet nieuw terrein wil verkennen, zijn SMART-doelen niet geschikt. Als je niet weet waar je uit zal komen, kan je de resultaten niet meetbaar maken. Laat SMART dus geen doel op zich zijn.

Nu is het jouw beurt

Gebruik jij de bovenstaande stappen en heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou de voordelen van SMART-doelen die kunnen bijdragen aan het behalen van bepaalde resultaten?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaarveld hieronder.

Vond je dit artikel interessant en heeft het je geholpen? Deel het dan zeker ook met jouw netwerk.

Heb je nog vragen bij het uitschrijven van je doelstellingen? Neem dan zeker contact met mij op. Ik help je graag verder!

0478 873 879

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Werk slimmer, niet harder

Werk slimmer, niet harder

 

 

Online event op donderdag 14 januari OF dinsdag 26 januari om 20u

Proficiat! Je bent ingeschreven voor de webinar. Hou je mailbox in de gaten voor verdere info.

Share This